Specjalistyczne Centrum Hepatologiczne we Wrocławiu

Lekarz Marcin Inglot Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobywane w kraju i za granicą. Przez ponad 2 lata pracował w prywatnych placówkach w Wielkiej Brytanii jednocześnie szkoląc się w dziedzinie radiologii.   Szkolenie specjalistyczne ukończył w Zakładzie Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej SPSK nr 1 we Wrocławiu.

W swojej pracy jako specjalista zajmuje się głownie diagnostyką ultrasonograficzną, a także jej rozszerzeniem – elastografią. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce testował i wdrożył w praktykę kliniczną elastografię SWE w diagnostyce włóknienia wątroby. Jest autorem i współautorem wielu publikacji  naukowych dotyczących diagnostyki ultrasonograficznej i elastografii. Prace te opublikowane zostały w miedzynarodowych renomowanych czasopismach z IF.

Od kilku lat czynnie współpracuje i wspiera działania fundacji Ronalda McDonalda w ramach ogólnopolskiego programu badań ultrasonograficznych „Nie nowotworom u dzieci”. Na pokładzie mobilnego ambulansu wykonuje kilka tysięcy badań USG u dzieci w małych miejscowościach, gdzie dostęp do takiej o takiej specjalistycznej diagnostyki jest ograniczony.

Marcin Inglot - ZnanyLekarz.pl

Podziękowania dla Dr Inglota za badania dzieci w Oleśnie

Podziękowania za badania USG w Łochowie

Stowarzyszenie Łatwo Pomagać – Podziękowania dla lekarza Marcina Inglota


Autor: Lek. Marcin Inglot - Radiolog
Data publikacji: 10 Maj, 2018
Lekarz Marcin Inglot
4.4 (88.89%) na 9 głosy