Specjalistyczne Centrum Hepatologiczne we Wrocławiu

USG węzłów chłonnych Wrocław

Badanie USG jest podstawową metodą diagnostyczną wykorzystywaną do oceny położonych powierzchownie węzłów chłonnych. USG pozwala bardzo dokładnie ocenić wielkość, kształt oraz morfologię węzłów chłonnych. Opcja color oraz power Doppler pomaga szczegółowo ocenić unaczynienie węzłów, co jest niezwykle istotne w różnicowaniu zmian pochodzenia nowotworowego. USG pozwala wstępnie zróżnicować węzły powięksozne odczynowo od węzłów zmienonych w wyniku procesu rozrostowego. W niektórych przepadkach lekarz wykonujący badanie może zalecić poszerzenie diagnostyki o badanie histopatologiczne – biopsję.

Wskazaniami do wykonania USG węzłów chłonnych jest stwierdzenie obecności bolesnych lub niebolesnych zmian patologicznych w wybranej grupie węzłowej oraz poszukiwanie i monitorowanie zmian rozrostowych w węzłach chłonnych.

Dostępne w badaniu USG są następujące węzłowy chłonne:

  • pachwinowe,
  • pachowe,
  • nad i podobojczykowe,
  • szyjne,
  • podżuchwowe,
  • potyliczne.

Badanie jest bezbolesne i bezinwazyjne, nie wymaga specjalnego przygotowania. Opis zostanie wykonany zaraz po zakończeniu badania.

W naszej pracowni mamy możliwość cyfrowej archiwizacji obrazów celem porównania z kolejnymi badaniami. Możemy także, na życzenie pacjenta, zgrać obrazy na nośnik USB lub wysłać pocztą e-mail. Możliwość cyfrowej archiwizacji ma szczególne znaczenie przy monitorowaniu zmian wielkości, kształtu i unaczynienia węzłów chłonnych.

 

Cennik badań USG

Rejestracja na badania USG