Specjalistyczne Centrum Hepatologiczne we Wrocławiu

USG piersi Wrocław

Badanie ultrasonograficzne jest najpowszechniej stosowaną metodą diagnostyki obrazowej sutka. USG piersi znajduje szczególne zastosowanie w przypadku sutków o budowie gruczołowej – u kobiet u których nie doszło jeszcze do inwolucji tłuszczowej (do około 40 roku życia). Badanie USG w odróżnieniu od mammografii nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, dlatego też może być często powtarzane bez ryzyka narażenia na niekorzystny wpływ promieni X. Wszystkim kobietom po 20 roku życia zaleca się wykonywanie USG piersi raz do roku. Kobiety między 50 a 69 rokiem życia powinny raz na dwa lata wykonywać badanie mammograficzne.

Przebieg badania

Na samym początku lekarz zada kilka pytań dotyczących przebytych chorób, obciążeń rodzinnych, aktualnych dolegliwości, antykoncepcji, porodów i karmienia piersią. Dobrze zebrany wywiad jest niezmiernie ważnym elementem badania. Samo badanie USG piersi wykonywane jest w pozycji leżącej na plecach z rękami odwiedzionymi za głowę. Na początku lekarz ocenia symetrię gruczołów oraz wygląd i kształt brodawek zwracając szczególną uwagę na zmiany widoczne na skórze. Następnie nakłada niewielką ilość żelu i delikatnie przesuwa głowicę USG po powierzchni ciała. Badanie rozpoczyna się od obrazowania dołu pachowego, a następnie wykonując radialne ruchy głowicą od podstawy po brodawkę sutkową ocenia się budowę gruczołu piersiowego. W razie potrzeby standardowe badanie USG piersi można rozszerzyć o badanie elastograficzne.

Opis zostaje wydany pacjentce natychmiast po zakończeniu badania. W naszej pracowni dysponujemy specjalistyczną, dwumonitorową stacją opisową, mamy możliwość cyfrowej archiwizacji obrazów, co znacznie ułatwia porównywanie badań. Możemy także, na życzenie pacjenta, zgrać obrazy na nośnik USB lub wysłać pocztą e-mail. Możliwość cyfrowej archiwizacji ma szczególne znaczenie przy monitorowaniu zmian ogniskowych – torbiele, guzki.

Przygotowanie do badania

Zaleca się aby badanie USG piersi było wykonane w I fazie cyklu. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Bardzo istotne jest posiadanie ze sobą dokumentacji z poprzednich badań, oraz dokładne udzielenie wywiadu lekarzowi.

Centrum Elastografii we Wrocławiu

W naszej pracowni dysponujemy najwyższej jakości aparatem USG wyposażonym w funkcję Doppler oraz w funkcję ęlastografii dynamicznej. Sprzęt ten umożliwia znakomitej jakości obrazowanie w wysokiej rozdzielczości, a zastosowanie najnowocześniejszej metody diagnostycznej, jaką jest elastografia, pomaga w rozróżnieniu zmian łagodnych od potencjalnie złośliwych, wymagających biopsji i usunięcia chirurgicznego. Ponadto jako jedyna pracownia USG dysponujemy stacją archiwizująco – opisową. Dzięki temu możemy zachować wszystkie obrazy z badania i w razie potrzeby porównać je ze zdjęciami z kolejnych badań. Daje to wyśmienitą możliwość monitorowania zmian ogniskowych – torbiele, guzki. Ponadto, wszystkie zdjęcia wykonane w trakcie badania mogą zostać nagrane na nośnik USB albo wysłane pocztą e-mail.

 

Cennik badań USG

Rejestracja na badania USG