Specjalistyczne Centrum Hepatologiczne we Wrocławiu

USG Dopplerowskie układu wrotnego

Badanie Dopplerowskie układu wrotnego jest podstawowym badaniem obrazowym w diagnostyce nadciśnienia wrotnego wywołanego między innymi włóknieniem wątroby. Badanie to pozwala ocenić morfologię wątroby i śledzony ze szczególnym uwzględnieniem układu naczyniowego. Podobnie jak w USG jamy brzusznej badanie wykonuje się w pozycji leżącej na plecach lub lewym boku, z nogami wyprostowanymi i rękami odwiedzonymi maksymalnie do góry. Po nałożeniu niewielkiej ilości żelu lekarz przesuwa głowicę nad badanymi narządami.

Badanie Dopplerowskie układu wrotnego jest szczególnie zalecane w następujących przypadkach:

  • marskość wątroby,
  • zaawansowane włóknienie wątroby,
  • przewlekłe zakażenie HCV,
  • przewlekłe zakażenie HBV,
  • alkoholowe uszkodzenie wątroby,
  • masywne stłuszczenie wątroby.

W trakcie badania lekarz ocenia budowę i wielkość wątroby, budowę i wielkość śledziony, żyłę wrotną i jej gałęzie, żyłę śledzionową, żyłę krezkową górną, żyły wątrobowe i tętnicę wątrobową. W każdym przypadku określana jest średnica naczyń, prędkość i charakter przepływu oraz występowanie ewentualnych zatorów. Badanie Dopplerowskie układu wrotnego ma na celu wykrycie cech nadciśnienia wrotnego takich jak zaburzony przepływ w żele wrotnej, śledzionowej i krezkowej górnej, obecność krążenia obocznego, wzmożony przepływ w żyle wieńcowej żołądka. Do najczęstszych powikłań nadciśnienia wrotnego należą żylaki przełyku oraz wodobrzusze. Krwawienie z żylaków przełyku jest stanem zagrożenia życia, dlatego też identyfikacja zagrożonych pacjentów ma ogromne znaczenie kliniczne.

 

Cennik badań USG

Rejestracja na badania USG